Ocenianie

Zasady oceniania są zgodne z dokumentem wewnętrznym szkoły:
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ( dostępny w sekretariacie szkoły)

Przedmiotowy System Oceniania - I etap edukacyjny  klasy 1-3
Arkusz Oceny Opisowej  1-3


Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy 4 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy 5
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy 6
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy 7 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz